Voorbeeld pagina 

Advo­ca­ten­kan­toor Amsterdam

Dit is een voor­beeld­pa­gina. Het is anders dan een blog bericht omdat het op één plek blijft en tevoor­schijn komt in je site navi­ga­tie (in de meeste thema’s). De meeste men­sen star­ten met een Over pagina dat hen voor­stelt aan poten­ti­ële site bezoe­kers. Het zou iets als dit kun­nen zeggen:

Hoi daar! Ik ben een fiets­koe­rier in het dage­lijks leven en een begin­nende acteur in de avond­uren. Ik leef in Los Ange­les, heb een leuke hond genaamd Jack en ik hou van piña cola­das. (En over­val­len wor­den door de regen.)

…of zoiets als dit:

De XYZ Doohic­key Com­pany is opge­richt in 1971 en heeft sinds­dien kwa­li­ta­tieve doohic­keys aan het publiek gele­verd. Geves­tigd in Got­ham City, XYZ heeft meer dan 2000 men­sen in dienst en doen alle­maal fan­tas­ti­sche din­gen voor de com­mu­nity in Gotham.

Als nieuwe Word­Press gebrui­ker kan je naar je dash­board gaan om deze pagina te ver­wij­de­ren en nieuwe pagina’s toe te voe­gen voor je inhoud. Veel plezier!